عایق صوتی خودرو

عایق صوتی خودرو

به کارگیری عایق صوتی خودرو یکی از روش های کار آمد برای کاهش ورود صدا های اطراف همچون ارتعاشات ناشی از تماس تایر با زمین، صدا های اطراف همچون بوق و … به داخل خودرو می باشد که ... ادامه مطلب