مبدل کاتالیستی خودرو

مبدل کاتالیستی خودرو

مبدل کاتالیستی خودرو وسیله ای است که سر راه خروجی اگزوز خودرو قرار می گیرد و طی یک سری واکنش های شیمیایی با تبدیل گازهای سمی حاصل از احتراق خودرو به گازهای بی ضرر، از آلودگی هوا جلوگیری ... ادامه مطلب